Квалификации за излъчване на национален отбор- Старт на 06.10.2023, в 15:00 часа сървърно време [GMT +2]
- Безплатен вход

Общи условия- Допускат се регистрации само на акаунти над 20-о ниво. Това не важи за акаунти от версия 5, където няма нива. Условието за акаунтите от версия 5 е те да са с повече от 500 точки и да са регистрирани поне 1 месец преди началото на Квалификациите. Не се допуска участието на служители на Imperia Online.
- Управляването на повече от един акаунт е позволено.
- Играчите ще се състезават за държавата, от която е направена първоначалната регистрация на акаунта им в Империя Онлайн.
- Играчите се състезават само със своите сънародници, т.е. всяка държава има собствено отделно класиране.
- Играчи от държави с по-малко от 5 представители за сформиране на национален отбор за Световното първенство ще участват в отбор, наречен Обединени Имперски Нации. Те ще се състезават във фазата на квалификациите, за да продължат в груповата фаза на първенството по установените за всички участници правила.
- Всички закупени диаманти, останали след приключването на квалификациите, ще могат да бъдат преместени към друг ваш акаунт от версия 6. На играчите, класирали се за Световното първенство, ще им бъдат прехвърлени диамантите и ковчежетата с бонуси в специалния свят на Първенството.

Игрови правила на квалификациите- Скорост на развитие на империите - Мега Блиц (х10).
- Всички играчи ще стартират със столица и развити сгради и проучвания на определени нива (например: Ферми 5, Крепост 6, Казарми 5, Централизирана власт 5 и други) и 200 000 население.
- Всички играчи ще имат активиран Премиум (стара версия) за продължителността на квалификациите.
- Атаките между играчи са забранени.
- На всеки 10 часа срещу играчите ще се изпращат компютърно-генерирани атаки, общо 50 вълни. Изключение прави първата вълна, която ще е с продължителност 18 часа и ще тръгне 1 час след началото на Квалификациите.
- Всяка вълна ще удря според график, в определен точен час. Графикът на всички 50 вълни ще е достъпен за участниците вътре в играта.
- Докато трае Турнирът, на Великите хора няма да се падат следните Умения/Таланти: Любимец на народа, Логистик, Колонизатор, Таен агент, Търговец на ресурси, Транспортен специалист, Майстор на шпионажа, Специалист по обсадата , Лечител изследовател, Нападател, Защитник, Убиец на генерали, Подпалвач, Грабител, Отговорник на военен пост.
- Атакуващите армии ще варират според нетните точки на нападания играч, като играчите с повече нетни точки ще бъдат атакувани от по-силни вълни.
- За всеки победен варварски стан в рамките на последните 10 часа играчът получава 1% повече сила на атаката на номадите.
- Всеки победен Варварски стан от играча, ще увеличава армията на следващия атакуван Варварски стан с определен процент. Увеличението е специфично за атакуващия играч и няма да се отразява в армията, която други играчи ще виждат в стана. Модификаторът за увеличение на Варварската армия в становете се връща до първоначалната си стойност в началото на всеки ден.
- Битките се изчисляват по същия начин, по който се изчисляват в останалите светове на Империя Онлайн, версия 6. Номадските единици нямат товароносимост, те винаги заграбват всички ресурси при крепостна обсада.
- Видовете атаки са на произволен принцип и не е задължително да се редуват.
- Ако нападащата армия победи при крепостна обсада, всички сгради на играча губят по 1 ниво, като базовите точки за тях се отнемат от моментните нетни точки на играча. Ако сграда е в строеж, строящото се ниво ще бъде премахнато, а нетните точки за него - отнети. Къщите не могат да паднат под 5-о ниво в столицата и под 1-во ниво в останалите провинции.
- Ако номадска атака е изпратена към провинция, която играчът не притежава, (например към провинция 3, а той притежава провинция 1 и провинция 2), атаката ще бъде проведена на случаен принцип срещу една от другите провинции, които играчът притежава.
- Ако е изпратена атака към повече от една провинция, а играчът притежава само една провинция, армиите се събират и нападат заедно провинцията.
- За всяка успешно отбита атака играчът получава военен приход в размер на 50% от избитата вражеска армия в златен еквивалент, разделен по равно между ресурсите дърво и желязо. Приходът е достъпен само в следващите 10 часа след вълната.
- Всички играчи започват с построена Крепост с гарнизон от 25 стрелци.
- Максималният брой провинции, които един играч може да притежава, е 9: столица + 8 анексирани; играчът няма право да анексира и васализира извън ексклузивната си зона.
- Мигновените опции - обучение на армия, приключване на сгради и проучвания, както и транспортиране на ресурси между провинции, са достъпни под атака. Сгради, проучвания и армии може да бъдат поръчвани на опашка дори под атака.
- Базовият лимит за мигновено проучване е 3 часа вместо 12 часа. Колкото по-високо е развитието, нетните точки и изхарченият брой диаманти за мигновено проучване, толкова по-висок става лимитът.
- Издръжката на армията ще варира в зависимост от процента, който тя съставлява от нетните точки на потребителя.
- Всички модификатори от терени ще бъдат с увеличени стойности. Във връзка с това, неутралните терени също ще предоставят бонуси и модификатори на империята. Освен това, теренът на съюзните владения винаги е неутрален и те също ще се влияят от модификаторите от неутрални терени.
- Цените на пазара ще бъдат фиксирани на базовите си стойности и няма да се променят по време на целия сезон. Ще бъде налична единствено опция за размяна на ресурси, дори под атака. Фиксирана пазарна комисионна ще е 15% (петнадесет).
- Броят на атаките по варварски станове и независими градове е ограничен съответно до 30 и 50 на ден.
- 50% по-голям капацитет на казарми Пехота.
- Профилирането на армия ще бъде достъпно.
- По-високи нива крепости – до ниво 10, ще бъдат достъпни за строеж във владенията на империите.
- Ще са налични следните нови проучвания:
*Военна дисциплина - намалява стойността на допустимия морал, под която армията би могла да избяга от бойното поле.
*Подобрено рециклиране - увеличава количеството ресурси, които се връщат в акаунта след разпускане на военни единици.
- Бонусите от свят Паралелна Вселена няма да се прилагат в света на Световното първенство.
- Без наказание към Щастието при изгубена крепостна обсада или полева битка.
- Без отдалечени владения (колонии, търговски постове, военни постове).
- Без чудеса.
- Без съюзи.
- Без шпионаж между играчи.
- Без Ваканционен мод.
- Без Празнична протекция.
- Без история на битките на другите играчи.
- Варварските станове няма да атакуват играчи.
- Без ежедневни задачи.
- Без постижения.
- Без глобални събития.
- Без турнири.
- Без ресурсни находища.
- Без Пещери на Завоеванието.
- Без повторното завъртане на Колелото на късмета.
- Смяната на име на акаунт ще е възможна само през първите 3 дни от началото на Квалификациите.
- Всички акаунти ще бъдат заключвани 40 секунди преди текущата номадска вълна да удари.
- След като последната 50-а вълна бъде изчислена, всички акаунти ще останат заключени и крайната класация ще бъде обявена. Акаунтите ще бъдат отключени на 30.10., в 15:00 сървърно време, когато започва груповата фаза.

Класиране


- Класирането е само по нетни точки.

Награди:
- Играчите, класирали сe на първите 30 места в класацията, получават правото да участват на световното първенство, като част от националния отбор на държавата, към която са регистрирани.
- Играчите, класирали сe на първите 30 места, ще имат в класацията и профилите си обозначителни знаци за ’национални състезатели’.

*Екипът на Империя Онлайн си запазва правото да променя правилата на състезанието във всеки един момент, без предварително предупреждение и обяснение на участниците.

Влез в Imperia Online и активирай безплатно своя профил сега!