Империя Онлайн - Световно първенство 2023, Групова фаза

- Старт на 30.10.2023, в 15:00 часа сървърно време [GMT +2].
- Продължителност - 14 дни.
- Участват само националните отбори на всички държави, сформирани от първите 30 играча в Квалификациите на всяка държава.
- Отборите, класирали се в топ 10 на Световно първенство 2022, ще получат в съюзните си хазни по 8 500 000 временни диаманта, като награда за постигнатите резултати в предишното издание на турнира.

Игрови правила

- Скорост на развитие на империите - Мега Блиц х10, с изключение на параметрите на мисиите, които са със скорост х4.
- Всички нации, успели да регистрират минимум 5 акаунта в Квалификациите, формират национални отбори, които биват разделени на 9 групи. Всеки национален отбор е обособен в съюз с името на съответната държава.
- Всички отбори се разпределят в 9 групи. Разпределението в Груповата фаза на 36-те отбора, които имат най-добро класиране в предишните три първенства (2020, 2021 и 2022), ще бъде определено чрез теглене в края на Квалификациите. Всички други отбори ще бъдат разпределени в произволна група. Всеки отбор се състезава с останалите отбори в своята група за шанс да играе на Световните финали.
- Картата е обща за всички отбори и е с размер 2000х2000, разделена на 9 квадранта.
- Всяка група отбори се разпределя в отделен квадрант, както следва:
1-ви квадрант - група 6;
2-ри квадрант - група 3;
3-ти квадрант - група 7;
4-ти квадрант - група 2;
5-и квадрант - група 9;
6-и квадрант - група 5;
7-и квадрант - група 8;
8-и квадрант - група 1;
9-и квадрант - група 4.
Отборите от дадена група могат да разглеждат цялата карта, но могат да нападат, шпионират, завладяват и т.н. само в рамките на собствения си квадрант.
- Във всеки квадрант има по 4 съюзни замъка.
- В първите 24 часа на Груповата фаза всички играчи ще са под защита от атаки.
- Минималното време за даряване на армия е 10 минути.
- Ще бъде позволено тегленето на диаманти от съюзната хазна. Изтеглените диаманти ще се временни, с валидност до края на турнира.
- Базовият лимит за мигновено проучване е 3 часа, вместо 12 часа. Колкото по-високо е развитието, нетните точки и изхарченият брой диаманти за мигновено проучване, толкова по-висок става лимитът.
- Издръжката на армията ще варира в зависимост от процента, който тя съставлява от нетните точки на потребителя.
- Всички модификатори от терени ще бъдат с увеличени стойности. Във връзка с това, неутралните терени също ще предоставят бонуси и модификатори на империята. Освен това, теренът на съюзните владения винаги е неутрален и те също ще се влияят от модификаторите от неутрални терени.
- Играчите ще могат да изпращат всички видове ресурси на съюзниците си.
- Броят на атаките по варварски станове и независими градове е ограничен съответно до 30 и 50 на ден.
- Всеки победен Варварски стан от играча, ще увеличава армията на следващия атакуван Варварски стан с определен процент. Увеличението е специфично за атакуващия играч и няма да се отразява в армията, която други играчи ще виждат в стана. Модификаторът за увеличение на Варварската армия в становете се връща до първоначалната си стойност в началото на всеки ден.
- Изработването на съюзни предмети ще е налично.
- Модулът Съюзно развитие ще е наличен за всички отбори.
- По-високи нива крепости в съюзните владения– до ниво 11, ще бъдат достъпни за строеж.
- Профилирането на армия ще е достъпно.
- Победа срещу варварски стан или независим град, има 100% шанс за получаване на предмет с трайност 12 часа.
- Без подкрепления.
- Без Турнири.
- Без Ваканционен мод.
- Без Празнична протекция.
- Без ежедневни задачи.
- Без глобални събития.
- Без ресурсни находища.
- Без Пещери на завоеванието.
- Без Чудеса.
- Без медали за лигите.
- Без повторното завъртане на Колелото на късмета.
- Ще е наличен Съюзен Премиум с еднократно таксуване, като продължителността му ще е обща за груповата и финалната фаза, т.е. 5 седмици.
- От съюзните отношения отпадат Пакт за ненападение и Федерация.
- Играчите не могат да напускат съюзите си.
- Лидерите и първите офицери не могат да гонят/канят членове на съюза.
- Участниците от всяка нация, класирани на 1-во място в Квалификациите, автоматично ще бъдат назначени за лидери на съюзите. Членовете на всеки национален съюз ще имат правото да гласуват за нов лидер, ако желаят да го сменят.
- Не се позволява управлението на повече от един акаунт.
- Един играч може да назначи за наглеждачи всички съюзници, като той също може да наглежда акаунтите на всички свои съотборници.
- Заключващите атаки ще работят при нови параметри. Нетната стойност на атакуващата армия трябва да е поне 20% от нетната стойност на защитника. Заключването ще се осъществява само в последните 10 минути преди удара, вместо през целия период, в който атаката е видима.

Резерви

- Модул, с който може да се номинират хора за изгонване от националния отбор.
- Лидерът и Първият офицер могат да номинират членове, само ако Съюзът е съставен от поне 20 играчи.
- Гласуването е в рамките на 24 часа или до събиране на всички необходими гласове, чийто брой е по-голям или равен на броя членове минус 3. (Отборите, които нямат достатъчно активни членове, за да изгонят играч от националния отбор, трябва да се свържат с екипа на играта. За активни членове се считат влизалите в играта през последните 48 часа.)
- След събиране на необходимия брой гласове за изгонване, екипът на Империя Онлайн изважда номинирания играч от Съюза.
- Изгонените играчи напускат турнира и не могат да играят за друг Съюз.
- Всеки отбор, събрал максималния брой членове, ще има до трима играчи, които са резерви.
- Резерви са играчите, класирани на 31-во, 32-ро и 33-о място в Квалификациите.
- Съюзите ще имат възможността да заменят членове с резерви в първите 72 часа след старта на Груповата фаза.
- Екипът на ИО ще отстрани играчите и ще ги замени с резерви в първия работен ден след номинациите.
- След като изтекат 72-та часа и номинираните играчи са заменени с резерви, отборите ще бъдат фиксирани и повече размествания не са позволени.
- Играчи, които са отстранени от националния отбор, губят медала „Национален състезател“.

Влияние и замъци

- Замъците развиват влияние чрез строежа на Велик храм и увеличаване на обсега, но влиянието не е под формата на % задържана площ от картата, а под формата на натрупани точки Влияние.
- 1 акаунт/ексклузивна зона/столица в обсега на влияние на замък = 1 точка Влияние.
- Точките Влияние се натрупват с времето, като се отчитат на всеки час след като минат 3 часа от превземането на замъка.
- При загуба на замък от даден съюз, натрупаните до момента точки Влияние се запазват.
Пример: Ако в момента на отчитане съюзът Х има 4 замъка и в обсега на единия влизат 30 акаунта, а в обсега на другите 3 - по 10, то съюз Х ще получи 60 точки Влияние, които ще се добавят към текущо наличните. Ако на следващото отчитане след час, съюзът е загубил 3-те си замъка с по 10 акаунта в обсег, ще му се прибавят само 30 точки Влияние, но натрупаните до този момент точки няма да бъдат премахнати.
- Ако един акаунт попада в обсега на влияние на два замъка, се причислява към замъка с по-високо ниво на Велик храм. Ако конкурентните замъци имат еднакво ниво на Велик храм, акаунтът носи Влияние на по-близкия замък.
- По време на Груповата фаза борбата за влияние е в рамките само на 1 квадрант. Зоната на влияние на замък, която се простира извън квадранта му, се игнорира; никой съюз не може да получи Влияние от акаунт, който не се намира в неговия квадрант.
- Превземането на съюзни замъци ще става чрез модула Принадлежност. Успешните обсади срещу съюзен замък няма да свалят нива от крепостта му, а ще отнемат точки от показателя "принадлежност". Всеки замък ще има максимално допустима принадлежност в зависимост от нивото на крепостта му. Единственият начин за повишаване на принадлежността е чрез време - на всеки 15 минути тя се покачва с 1 точка до достигане на позволения максимум. Когато един съюз проведе успешна крепостна обсада срещу даден замък, то от замъка ще се отнема определено количество принадлежност. Точната стойност на отнетото ще се определя от съюзното проучване "Завоевател". Колкото по-високо е неговото ниво, толкова повече точки принадлежност ще може да се отнемат с 1 удар. Замъкът се счита за превзет, когато съюз успее да намали неговата принадлежност до 0. Проучването има и втори ефект - определя стартовата принадлежност при превземане на замък, без значение дали той е независим или отнет от друг съюз. Стойностите за стартова принадлежност са същите като тези, които съюзът отнема във всяка своя атака. Само атаки със съюзна армия ще могат да отнемат точки принадлежност от замък. Независимите замъци нямат принадлежност и един независим замък се счита за завладян, когато в него останат по-малко от 1000 единици.
- За да се завладее замък, който вече е окупиран от противников съюз, трябва да имате поне 1 проучено ниво на Завоевател.
- Максималното количество дарени единици, както в сборен пункт, така и в замък, е 500 000 000.
- Към всеки замък, контролиран от съюз, през 2 часа ще бъдат пускани възходящи по ниво номадски атаки. През това време замъкът може да бъде атакуван и от други съюзи. Загубата на номадска атака означава и автоматична загуба на замъка.
- Номадските атаки няма да дават злато от обоз.

Цел и победа

- Целта на Груповата фаза е класиране за Световните финали, в които отборите ще се борят за медали.
- От Груповата фаза излизат и продължават към Финалите със сигурност първите 3 отбора по точки Влияние от всяка група.
- Ако 2 или повече съюза има абсолютно еднакви точки Влияние, се гледа моментът, в който са достигнати - печели по-рано достигналият ги.
- Ако точки Влияние имат само 2 отбора, 3-тото място се заема от съюза с най-много нетни точки сред останалите.
- Ако точки Влияние има само 1 отбор, 2-ро и 3-то място се заемат от съюзите с най-много нетни точки сред останалите.
- Отборите на 4-то място в 9-те класации (последни по точки на влияние в групата си или с най-много съюзни нетни точки в групата си, извън вече класиралата се тройка победители) се сравняват и от тях продължават 3-те отбора с най-много точки Влияние.
- Ако по-малко от 3 отбора от четвъртите места имат точки Влияние, към Финала продължават съюзите с най-много нетни точки сред останалите четвърти места.

Награди:
- 1-ви в групата – участие във Финала и 1 700 000 временни диаманта в съюзната хазна.
- 2-ри в групата - участие във Финала и 1 020 000 временни диаманта в съюзната хазна.
- 3-ти в групата - участие във Финала.
- 4-ти в групата – шанс за участие на Финала.

Световни финали

- Старт на 16.11.2023, в 15:00 часа сървърно време [GMT +2]
Най-добрите 30 отбора от Груповата фаза се класират за Финалите, където да продължат битката за върховната титла – Шампион на Империя Онлайн. Правилата, по които се провеждат Финалите, са същите като в Груповата фаза, с някои изключения:
- Финалите се провеждат на същата карта като Груповата фаза.
- Всички акаунти от отборите победители в Груповата фаза запазват местата си на картата.
- На картата има 36 съюзни замъка.
- Развитието на акаунтите и съюзите се занулява, но всички диаманти останали от Квалификациите или Груповата фаза се запазват. Изчезват всички временни диаманти освен изтеглените от хазната, получените с e-pin и получените като награда за качване на ниво на глобалния акаунт. Изчезват всички временни предмети освен закупените предмети в оферта с диаманти.

Игрови правила: Остават същите като в Груповата фаза, с изключение на:
- Отборите имат пълен достъп до цялата карта и всички 36 замъка.
- В първите 24 часа на Финалите всички играчи и съюзни владения ще са под защита от атаки.
- Чудесата са налични, включително двете чудеса, които се строят с диаманти.
- Ресурсните находища ще са налични.
- Номадските атаки дават злато на стойност 10% от реалния обоз.


Резерви
- Лидерът и Първият офицер могат да номинират членове за изгонване, само ако в Съюза има поне 20 играчи.
- Гласуването е в рамките на 24 часа или до събиране на всички необходими гласове.
- За да бъде изгонен играч, поне 66% от членовете на отбора трябва да гласуват срещу него. (Отборите, които нямат достатъчно активни членове, за да изгонят играч от националния отбор, трябва да се свържат с екипа на играта. За активни членове се считат влизалите в играта през последните 48 часа.)
- След събиране на необходимия брой гласове за изгонване, екипът на Империя Онлайн изважда номинирания играч от Съюза.
- През първите 72 часа на Финалите, всеки изгонен играч бива автоматично заместен от Резерва (ако има налични); играчи изгонени след този период не могат да бъдат заместени.
- Изгонените играчи напускат турнира и не могат да играят за друг Съюз.
- Играчите, премахнати от националния отбор, губят медала Финалист.
- Резерви са играчите, класирани на 31-во, 32-ро и 33-о място в Квалификациите. Ако всички Резерви са били използвани в Груповата фаза, няма да се добавят нови Резерви за Финалите.

Влияние и замъци: Остават същите като в Груповата фаза, с изключение на:
- Борбата за влияние е на територията на цялата карта и обсегът на влияние на замъците, поделянето на Влияние и отчитането на точки се пресмятат за всеки един от 36-те съюзни замъка.

Победа
- Световните финали приключват след 3 седмици, като Шампион става съюзът с най-много точки Влияние, а сребърни и бронзови медалисти - съюзите на 2-ро и 3-то място по точки Влияние.
- Ако два или повече съюза са с абсолютно еднакви точки Влияние и са на първо място, Световното ще приключи в момента след 3-тата седмица, в който някой от съюзите постигне дори минимална преднина.
- Ако по-малко от 3 отбора имат точки Влияние, останалите отбори медалисти се определят по броя на съюзните нетни точки
- Ако два или повече съюза са с абсолютно еднакви точки Влияние и са на второ място, това няма да попречи на Световното да приключи. Ще се вземе предвид моментът, в който са достигнати точките - преднина има по-рано достигналият ги.

Награди
- Съюзът шампион на Световно първенство 2023 ще получи 25 500 000 временни диаманта.
- Името на съюза победител ще бъде гравирано на сребърна плочка, в основата на Купата на Единствения.
- На всички състезатели, членове на Съюза-шампион, ще бъдат изпратени златни медали, а на класиралите се на второ и трето място съответно - сребърни и бронзови.

Медали
- Играчите на съюза, спечелил турнира, ще имат завинаги в класацията и профилите си обозначителни знаци, под формата на медали, за ’Световен шампион на Империя Онлайн’. Всички членове ще получат 5000 точки за Зала на Славата.
- Класиралите се на второ и трето място ще имат завинаги в класацията и профилите си, обозначителни знаци под формата съответно на сребърни и бронзови медали. Всички членове ще получат съответно 3000 и 1500 точки за Зала на Славата.


*Екипът на Империя Онлайн си запазва правото да променя правилата на състезанието във всеки един момент, без предварително предупреждение и обяснение на участниците.