Квалификации за формирање на национални тимови- Почеток на 08.10.2020 во 16:00 часот, време по сервер [GMT +2]
- Бесплатна регистрација
- Тимовите што се пласирале во Топ 10 на ексклузивното Светско првенство 2020 ќе добијат вкупно помеѓу нив 85 000 000 привремени дијаманти во сојузната ризница, како награда за постигнатите резултати на претходното издание на турнирот.

Општи правила и услови- Се допуштаат регистрации единствено на профили над 20-то ниво. За профилите од верзија 5, каде што нема нивоа, условот е тие да бидат на повеќе од 500 нето економски поени и да се регистрирани пред повеќе од 1 месец пред почетокот на Квалификациите. Официјално вработените во Imperia Online немаат право на учество.
- Дозволено е управување со повеќе од еден профил.
- Играчите ќе се натпреваруваат за државата од која е направена првоначалната регистрација на нивниот профил во Империја Онлајн.
- Играчите се натпреваруваат само со своите сонародници, т.е. секоја држава има свое одделно рангирање.
- Сите купени дијаманти, преостанати после крајот на квалификациите, ќе може да се пренесат во друг Ваш профил во верзија 6. На играчите кои се квалификувале за Светското првенство, дијамантите и ковчезите со бонус ресурси ќе им бидат пренесени во специјалниот свет на Светското првенство.

Правила на игра во квалификациите- Брзина на развој на Империите - Мега Блиц (х10)
- Сите играчи ќе почнуваат со престолнина со развиени градби и истражувања на одредени нивоа (на пример Фарми 5, Тврдина 6, Касарни 5, Централизација 5 и други) и 200 000 население.
- Сите играчи ќе имаат активиран Премиум (стара верзија) за време на Квалификациите.
- Нема напади помеѓу играчите.
- На секои 10 часа против играчите ќе се испраќаат компјутерски-генерирани напади. Ќе има вкупно 50 вакви бранови. Исклучок ќе има во првиот бран, кој ќе продолжи 18 часа и ќе тргне 1 час после почетокот на квалификациите.
- Секој напад ќе удира според шема во точно одреден час. Шемата на сите 50 бранови ќе биде достапна за учесниците во турнирот внатре во играта.
- Додека турнирот е во тек, Големите луѓе нема да ги добиваат следните Вештини/Таленти: Љубимец на народот, Логистичар, Колонизатор, Таен агент, Трговец со ресурси, Експерт за транспорт, Мајстор за шпионажа, Специјалист за опсада, Медицински научник, Напаѓач, Бранител, Убиец на генерали, Ограбувач, Запленувач, Управник на воена станица.
- Силата на напаѓачките војски ќе зависи од нето економските поени на нападнатиот играч. Колку повеќе нето економски точки има играчот, толку посилни ќе бидат напаѓачките бранови.
- За секој победен варварски камп во рамките на последните 10 часа, играчот ќе добие 1% зголемување на силата на нападот од номадите.
- Секој победен Варварски камп од играч, ќе ја зголемува војската на следниот нападнат Варварски камп со одреден процент. Зголемувањето е специфично за играчот кој напаѓа и нема да се одразува кај војската, која други играчи ја гледаат во кампот. Модификаторот за зголемување на Варварската војска во камповите се враќа до својата првична вредност на почетокот на секој ден.
- Битките се пресметуваат на истиот начин како и во другите светови на Империја Онлајн, Верзија 6. Војските на номадите немаат капацитет на носивост, тие секогаш ги запленуваат сите ресурси при опсада на тврдина.
- Видовите напади се избираат на случаен принцип и не е задолжително да го зачуваат истиот редослед.
- Ако напаѓачката војска победи во Опсада на тврдина, сите градби на играчот паѓаат за 1 ниво и основната вредност на нивните поени се одзема од моменталните нето економски поени на играчот. Ако некоја градба е во изградба, се отстранува нивото кое е во тек и се одземаат неговите нето економски поени. Куќите не може да паднат под 5-то ниво во Престолнината и под 1-во ниво во другите провинции.
- Ако номадскиот напад е испратен кон провинција што играчот не ја поседува (пр. нападот е испратен кон Провинција 3, но играчот ги поседува само Провинција 1 и Провинција 2), нападот ќе удри во една од провинциите, кои се во сопственост на играчот, избрана на случаен принцип.
- Ако нападот е испратен кон повеќе од една провинција, а играчот поседува само една провинција, војските се собираат и заедно ја напаѓаат таа провинција.
- За секој успешно одбиен напад, играчот добива воен приход еднаков на 50% од уништените непријателски војски во златен еквивалент, разделен подеднакво помеѓу ресурсите дрво и железо. Овој приход е достапен само во следните 10 часа после бранот.
- Сите играчи почнуваат со изградена Тврдина и 25 стрелци во гарнизон.
- Максималниот број провинции што еден играч може да ги има е 9: Престолнина + 8 припоени; играчот нема право да припојува или да прави вазали надвор од својата ексклузивна зона.
- Моменталните опции - обука на војска, завршување на градби и истражувања како и транспортот на ресурси меѓу провинции, ќе бидат достапни и под напад. Градби, истражувања и војска можат да бидат порачувани во ред за чекање дури и под напад.
- Основниот лимит за моментално истражување е 3 часа наместо 12 часа. Колку е повисок е развојот, нето економските поени и потрошениот број дијаманти за моментално истражување, толку повисок станува и лимитот.
- Издржувањето на војската ќе варира во зависност од тоа колкав процент од нето економските поени сочинува таа.
- Сите модификатори од терени ќе бидат со зголемени вредности.
- Цените на пазарот ќе бидат фиксни според нивните основни вредности и нема да се променуваат за време на целата сезона. Ќе биде достапна опција за размена на ресурси и под напад. Фиксната трговска провизија е 15% (петнаесет).
- Разликите во паѓањето на моралот за време на битка се зголемуваат од диапазон 1-7 поени на рунда до диапазон 2-8 поени на рунда.
- Ќе бидат вклучени нови модификатори на задоволство – смрт на император/императорка ќе води до загуба на 10 задоволство, смрт на гувернер/генерал во одбрана ќе води до загуба на 5 задоволство, склучување на династички брак ќе води до освојување на 5 задоволство.
- Прирастот на населението ќе биде под влијание на задоволството – намалено задоволство ќе води до намален прираст.
- Бројот на нападите по варварски кампови и независни градови е ограничен до 30 и 50 на ден, соодветно.
- Големите фестивали ќе даваат по 3 поени задоволство наместо по 2.
- Нема загуба на Задоволство за изгубена Опсада на тврдина или Битка на поле.
- Нема оддалечени поседи (колонии, трговски станици, воени станици).
- Нема чуда.
- Нема сојузи.
- Нема шпионирање помеѓу играчите.
- Нема мод Одмор.
- Нема празнична заштита.
- Нема историја на битките за други играчи.
- Варварските кампови нема да ги напаѓаат играчите.
- Нема Дневни мисии.
- Нема Достигнувања.
- Нема Мрачна тврдина, Череп на богатството, Кула на знаењето, Камен затвор и Вечен замок.
- Нема Турнири.
- Нема повторно вртење на Тркалото на среќата.
- Смената на име на профил ќе биде возможна само во првите 3 дена од почетокот на Квалификациите.
- Сите профили на играчите ќе бидат автоматски заклучени 40 секунди пред ударот на моменталниот номадски напад.
- Отакако ќе биде пресметан последниот, 50-тиот бран, сите профили ќе останат заклучени и ќе се формира крајното рангирање. Профилите ќе останат заклучени до 30.10, 15:00 часот, време по сервер, кога ќе започне Групната фаза.

Рангирање


- Рангирањето е само по нето економски поени.

Награди
- Играчите рангирани на првите 30 места во рангирањето, ќе имаат право да учествуваат на светското првенство, како дел од националниот тим на државата за којашто се регистрирани.
- Играчите рангирани на првите 30 места во рангирањето, во профиите и во рангирањето ќе имаат ознаки за „национален натпреварувач“.

* Тимот на Империја Онлајн го зачувува правото да ги променува правилата на турнирот во секој момент, без претходно предупредување и објаснување на учесниците.

Влези во Империја Онлајн и бесплатно активирај го својот профил сега!